$left
$middle

Agenda 2030 i Malmö

Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en mer hållbar framtid för alla länder och människor. Det är en handlingsplan som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga, trygga samhällen. Målen är integrerade i Malmö stads budget och fullmäktigemål och följs upp via den årliga hållbarhetsrapporten.

FN:s illustrationer över de 17 globala målen

Malmö stad och Agenda 2030

Malmö är en global stad med över 180 nationaliteter. Händelser i världen påverkar Malmö och händelser i Malmö påverkar i världen.

Klimatförändringar är kanske det tydligaste exemplet på en ohållbar utveckling som får tuffa konsekvenser. Ekonomisk ojämlikhet är en annan utmaning som slår hårt mot städer, även Malmö. I hela världen är det tydligt att prioriteringar för utveckling och framsteg på lokal nivå hänger tätt samman med de globala utmaningarna, och tvärtom.

Kontakta oss

sv