Hållbarhetsrapport 2017

Sammanfattning av år 2017

I hållbarhetsrapporten presenteras indikatorer som är viktiga för en hållbar utveckling – med fokus på långsiktiga trender.

Förra året visade uppföljningen en särskilt oroande utveckling av barn och ungas hälsa. Även regionalt och nationellt ses en negativ trend. Särskilt den psykiska
hälsan visar på en negativ utveckling och har därför valts som tema för fördjupad analys i årets rapport.

Majoriteten av alla barn och unga uppger att de mår bra. Oroväckande siffror i rapporten visar dock på att många fler barn och unga uppger att de mår psykiskt dåligt jämfört med för 20 år sen.
Indikatorerna i rapporten ger ingen entydig bild av Malmös hållbara utveckling på längre sikt. Trenden för miljöindikatorerna i hållbarhetsrapporten är dock att de utvecklats positivt.