Hållbarhetsrapport 2020

Sammanfattning hållbarhetsrapport 2020

2020 års hållbarhetsrapport är den andra av Malmö stads hållbarhetsrapporter som följer stadens utveckling utifrån de Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

2020 års hållbarhetsrapport - Att växa upp, leva och åldras i Malmö - syftar till att redovisa en uppdaterad lägesbild av Malmös utmaningar inom den sociala dimensionen av Agenda 2030.

Ambitionen är att fånga en bred bild av alla de områden som är centrala för ett Malmö som utvecklas i hållbar riktning.

Fokus är hur hållbar utveckling ser ut på samhällsnivå i Malmö. Rapporten ska fungera som ett arbets- och dialogmaterial för hur stadens förvaltningar, bolag och samarbetspartners tillsammans ska hantera de övergripande utmaningar som framkommer. Resultaten och dialogerna ska beaktas i budgetarbetet för 2022.

Merparten av den statistik som ligger till grund för analyserna i Hållbarhetsrapporten är från 2019, det vill säga före coronapandemins utbrott.