Flyttkedjeanalys

Sammanfattning

Malmös bostadsmarknad påverkar inte bara Malmöborna utan spelar också en viktig regional roll.

Mer än en tredjedel av alla nybyggda lägenheter i Skåne de senaste fem åren byggdes i Malmö.

Det som händer i Malmö påverkar resten Skåne. I denna rapport presenteras resultat som belyser vilka effekter nybyggnationen har på andra lägenheter och vilka typer av nybyggnation som mest effektiv når fram till olika grupper.