Migrationsdata 2020-2023

Sammanfattning

Migrationsverket räknar med ett ökat antal asylsökande till Sverige 2020 än 2019, men fler avgjorda ärenden leder till färre asylsökande personer inskrivna i mottagningssystemet.

Vid slutet av 2020 förväntas ca 1600 personer vara inskrivna i mottagningssystemet i Malmö. Även kommunmottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd förväntas minska och i Malmö är prognosen att 680 personer tas emot under 2020.

Under 2019 tog Malmö emot 989 personer i kommunmottagandet, varav 45 procent hade bott i eget boende i staden under asylprocessen och 32 procent kom som anhöriga.


Denna fördelning kan komma att förändras i framtiden då Malmö är en av 32 kommuner som enligt ny lagändring har möjlighet att begränsa eget boende för asylsökande i vissa områden.

Under 2019 har ankomstverksamheten i Malmö tagit emot 257 ensamkommande barn. 43 ensamkommande barn har anvisats kommunen.

En osäkerhetsfaktor för rapportens prognoser och antaganden är att Turkiet har öppnat gränsen mot EU, men Migrationsverket bedömer att prognosen för 2020 fortsatt gäller.