Migrationsdata 2019-2022

Sammanfattning

Prognosen visar att antalet asylsökande bosatta i Malmö under prognosperioden 2019-2022 förväntas bli något lägre än det var 2018.

Prognosen visar på ett kraftigt minskat förväntat antal kommunmottagna framöver. Bland annat förväntas ungefär hälften så många komma till Malmö 2019 som det gjorde 2018.

Minskningen beror till stor del på att Migrationsverket inte anser sig hinna fatta lika många beslut som de tidigare förväntade sig. Under 2020–2022 förväntas antalet sjunka ännu mer.

Anhöriga utgör den största gruppen kommunmottagna under 2018.