Migrationsdata 2020-2023

Sammanfattning

Coronapandemin ger effekter även inom migrationsområdet. Reserestriktioner leder till färre nya asylsökande och färre personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Fördröjd etablering är att vänta för många nyanlända till följd av samhällsåtgärder för begränsad smittspridning.

Vid slutet av 2020 förväntas ca 1200 personer vara inskrivna i mottagningssystemet i Malmö. Även kommunmottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd förväntas minska och i Malmö är prognosen att 480 personer tas emot under 2020.

Fram till 1 september 2020 har Malmö tagit emot 264 personer i kommunmottagandet, varav 50 procent hade bott i eget boende (EBO) i staden under asylprocessen och 26 procent kom som anhöriga. Malmö har inget mottagande enligt bosättningslagen under 2020 då kommuntalet är 0. År 2021 föreslås Malmös kommuntal bli 11.


Från och med 1 juli är samtliga delområden i Malmö undantagna EBO med rätt till ersättning från Migrationsverket. Trots det har 198 asylsökande bosatt sig eller registrerat ny adress i EBO mellan 1 juli och 27 september i år. En förordningsändring kräver dock att Malmö stad lämnar in en ny anmälan om områden som ska undantas från och med årsskiftet. Beslut om vilka områden som ska anmälas fattas av kommunstyrelsen den 14 oktober 2020 efter länsstyrelsens yttrande.

Hittills 2020 har ankomstverksamheten i Malmö tagit emot 91 ensamkommande barn. 17 ensamkommande barn har anvisats kommunen.

I övrigt lyfter rapporten aktuellt inom migrationsområdet. Exempelvis det nationella förslag som kommittén som utrett den svenska framtida migrationspolitiken kommit fram till, vilket har stora likheter med den nuvarande tillfälliga lagstiftningen, samt det EU-gemensamma förslaget till gemensam asyl- och migrationspolitik med fokus på återvändande och solidaritet mellan EU-länderna.