Miljöredovisning 2021

Sammanfattning av år 2021

Miljöredovisningen för 2021 godkändes i nämnden 19 april 2021.

Denna miljöredovisning visar hur miljöarbetet sett ut under 2021, med utgångspunkt i pågående och utförda aktiviteter utförda av förvaltningar och kommunala bolag i Malmö stad.

Aktiviteterna har utförts inom målområdena för Miljöprogram för Malmö stad 2021 - 2030; Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan, Ett Malmö med god livsmiljö och Ett Malmö med rik och frisk natur.

"Detta är den första redovisningen vi tar fram inom det nya miljöprogrammet som antogs förra året. En höjdpunkt är att stadens förvaltningar och bolag själva inkommit med aktiviteter som bidrar till arbetet inom målområdena. Arbetet med miljöredovisningen visar att vi som stad, tillsammans, gör mycket som bidrar". /Sofie Hansen, projektledare på miljöförvaltningen i Malmö stad.

Sammanfattning av Miljöredovisning 2021
sv