$left
$middle

Malmö stads redovisningar

Välkommen att ta del av Malmö stads årliga redovisningar och vissa stadsövergripande rapporter.

Årsredovisning

Malmö stads årsredovisning av kommunens verksamheter ur ett ekonomiskt och måluppfyllelsemässigt perspektiv.

Delårsrapport

Prognos över kommunens utveckling under året - mål, verksamhet och ekonomi.

Personalredovisning

I Malmö stads personalredovisning följs nyckeltal och områden som är kopplade till Malmö stads medarbetare upp och analyseras.

Hållbarhetsrapport

Hållbar utveckling i Malmö utifrån de 17 Globala målen i Agenda 2030.

Miljöredovisning

2022 års miljöredovisning med utgångspunkt i de målområden som finns i Miljöprogram för Malmö stad 2021 - 2030.

Grön obligationsrapport

Malmö stads rapport kring gröna obligationer.

Befolkningsprognos

Prognos över befolkningstillväxten 2023-2033.

Migrationsdata

Sammanfattning av data kring migration, mottagande och integration.

Flyttkedjeanalys

Rapport kring effekter som nybyggnationen av lägenheter i Malmö för med sig.

Boendeanalys äldre Malmöbor

Boende - och flyttmönster hos Malmös äldre befolkning.

Kontaktinformation och länkar

sv