Befolkningsprognos 2020-2030

Sammanfattning

Malmö stad utvecklar varje år en befolkningsprognos som sträcker sig tio år framåt i tiden.

Befolkningsprognosen är ett viktigt verktyg i planeringen av Malmös framtid.

2020 års befolkningsprognos visar bland annat att antalet Malmöbor väntas öka med drygt 50 000 nya invånare fram till år 2030.

Prognosen för 2020-2030 visar att befolkningen ökar som mest i gymnasieåldrarna och bland äldre 80-89 år.