Befolkningsprognos 2021-2031

Sammanfattning

Malmö stad utvecklar varje år en befolkningsprognos som sträcker sig tio år framåt i tiden.

Befolkningsprognosen är ett viktigt verktyg i planeringen av Malmös framtid.

2021 års befolkningsprognos visar bland annat att antalet Malmöbor väntas öka med cirka 46 000 nya invånare fram till år 2031.

Prognosen för 2021-2031 visar att befolkningstilväxten i Malmö fortsätter men dock att den förväntas vara lite långsammare än under 2010-talet.

Snabbast förväntas grupperna unga i gymnasieåldern samt 80 år och äldre vara de som växer mest.