Befolkningsprognos 2022-2032

Sammanfattning

Malmö stad utvecklar varje år en befolkningsprognos som sträcker sig tio år framåt i tiden.

Befolkningsprognosen är ett viktigt verktyg i planeringen av Malmös framtid.

2022 års befolkningsprognos visar bland annat att antalet Malmöbor väntas öka med cirka 47 000 nya invånare fram till år 2032.

Prognosen för 2022-2032 visar att befolkningstilväxten i Malmö fortsätter men dock att den förväntas vara lite långsammare än under 2010-talet.

Snabbast förväntas grupperna unga i gymnasieåldern samt 80 år och äldre vara de som växer mest.

sv