$left
$middle

Befolkningsprognos

Malmö stad utvecklar varje år en befolkningsprognos som sträcker sig tio år framåt i tiden.

Befolkningsprognosen är ett viktigt verktyg i planeringen av Malmös framtid. Under 2022 ökade antalet invånare med över 5 600 personer, vilket var en betydligt högre tillväxt än året innan, vilket till stor del beror på att utflyttningen var lägre än vanligt.

Prognosen för 2023-2033 visar att Malmö förväntas ha 40 000 fler invånare i slutet av 2033 än vid slutet av 2022. Områden med särskilt stor befolkningstillväxt är Hyllievång, Västra hamnen, Bunkeflostrand, Inre hamnen, Elinelund, Holma och Limhamns hamnområde.

Under prognosperioden förväntas åldersgruppen 80 år och äldre samt unga i gymnasieåldern växa snabbast, medan antalet Malmöbor i grundskoleåldern förväntas minska något.

sv