$left
$middle

Strategier för Malmö stads arbete med Agenda 2030

Kommunstyrelsen antog 2018 Strategi för Malmö stads långsiktiga arbete med Agenda 2030.

Med fokus på följande fem utvecklingsprocesser arbetar Malmö stad för att öka stadens förmåga att omsätta FN:s 17 Globala mål i vårt lokala utvecklingsarbete:

1. In i ordinarie styr- och ledningssystem
2. Hållbar utveckling genom verksamhetsutveckling
3. Planerad kommunikation och delaktighet för lärande och förankring
4. Ökad kunskap för medvetna beslut
5. Innovativa partnerskap som gör skillnad

Malmö stad har också en kommunikationsstrategi för hur arbetet med Agenda 2030 och de Globala målen ska kommuniceras av tjänstepersoner i staden.

sv