Malmö stad i Almedalen 2019

Årets Almedalsvecka drar igång den 30 juni. Under Almedalsveckan sätter Malmö stad kommunens och regionens viktigaste frågor i fokus och utmanar den nationella nivån att bättre ta vara på den potential som finns i Malmö, Skåne och i Öresundsregionen.

Öresundshuset

Öresundshuset är en gemensam plattform i Almedalen för Malmö stad tillsammans med Region Skåne, och Lunds kommun. Målet är att vara en mötesplats för politiska samtal och möten i frågor som är viktiga för Öresundsregionen och Skåne. 2019 är 10:e året i rad som dörrarna öppnas till Öresundshuset. Läs mer på Öresundshusets hemsida, www.oresundshuset.nu

Livesändingar

Vi sänder live på Facebook! För oss är det viktigt att ge fler möjligheten att följa samtal i Öresundshuset, även de som inte är på plats i Visby. Det är en viktig demokratifråga och vi arbetar aktivt med digital kommunikation i olika kanaler för att göra Öresundshuset tillgängligt för fler. Seminariumerna går även att se i efterhand på Facebook eller Youtube. 

Senast ändrad: 2019-05-29 14:23