Malmö stad i Almedalen

Malmö påverkar och påverkas av sin omgivning regionalt, nationellt och internationellt. Beslut som fattas i omvärlden har stor inverkan på Malmös tillväxt och välfärd.

Malmö deltar i olika evenemang i Almedalen för att nationellt lyfta viktiga frågor för Malmö. Med seminarier och samtal sätts stadens viktigaste frågor i fokus och utmanar den nationella nivån att bättre ta vara på den potential som finns i Malmö.

2019 års evenemang berörde en lång rad ämnen, så som arbetsmarknad, infrastruktur, bostäder, digitalisering, jämställd fotboll och hederskartläggning. Företrädare från Malmö stad, både tjänstepersoner och politiker, deltog i seminarier, samtal och möten för att föra fram frågor som är viktiga för Malmö.

Medverkan under Almedalsveckan är bara en av många delar i stadens påverkansarbete som pågår hela året. Almedalen är en mötesplats där Malmö stad har möjlighet att föra dialog med några av Sveriges viktigaste beslutsfattare och andra aktörer.

Vi arbetar just nu med utformningen av stadens engagemang under 2020 års Almedalsvecka. Mer information kommer inom kort.

Senast ändrad: 2020-01-10 10:26