Almedalen

Almedalsveckan är en av många delar i Malmö stads påverkansarbete som pågår hela året. Almedalen är en mötesplats där Malmö stad har möjlighet att föra dialog med några av Sveriges viktigaste beslutsfattare och andra aktörer.