$left
$middle

Almedalen

Almedalsveckan är en av många delar i Malmö stads påverkansarbete som pågår hela året. Almedalen är en mötesplats där Malmö stad har möjlighet att föra dialog med några av Sveriges viktigaste beslutsfattare och andra aktörer.

Almedalsveckan genomförs i Visby och i år delar partierna dagar. Partiledartalen äger rum varje dag från och med onsdagen den 28 juni klockan 11.00 och klockan 19.00, och avslutas lördagen den 1 juli. 

Malmö stad i Almedalen

Detta år kommer Malmö stad arrangera ett öppet panelsamtal om Öresundsmetro, för att belysa hur en tunnelbanelinje mellan Malmö och Köpenhamn skulle avlasta Öresundsbron från personresor och därmed frigöra spårkapacitet som kan användas för fler godståg och fjärrtåg mellan Sverige och kontinenten.

Länk till seminariet på Almedalskalendariet

Öresundsmetron – nu finns möjlighet för Europas första internationella tunnelbana

Torsdag 29 juni kl: 14.00-14.45

Adress: Strandvägen 4.3,

Syftet med deltagandet

Avsikten med Malmö stads närvaro i Almedalen är att delta i och arrangera politiska samtal och möten i frågor som är viktiga för Malmö och Malmöborna. Genom vårt deltagande kan vi öka kunskapen om de utmaningar som Malmö och Öresundsregionen står inför.

De ämnen som Malmö stad väljer att lyfta måste vara

  • En viktig fråga för Malmö stad och Malmöborna
  • En fråga som ägs av den nationella arenan

Kontakta oss

sv