$left
$middle

Malmö pedagogpris

Malmö pedagogpris delas ut varje år i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Priserna kan tilldelas en pedagog, ett arbetslag eller ett ämneslag i de kommunala förskolorna och skolorna.

Syftet med Malmö pedagogpris

  • att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som lärare gör för barns, ungas och studerandes lärande,
  • att uppmärksamma och inspirera till pedagogisk utveckling, samt
  • att lyfta och sprida goda exempel/förebilder.

Kriterier

Priset tillfaller en pedagog, ett arbetslag och/eller ämneslag i respektive förvaltning som uppvisat särskild förmåga att skapa förutsättningar för lärande och bidragit till skolutveckling på vetenskaplig grund.

Kategorier och pris

Tre priser delas ut till en pedagog, ett arbetslag eller ett ämneslag inom kommunal

  • förskola
  • förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grunskola
  • gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning.

Prissumman är max 5 000 kronor per person och max 50 000 kronor för ett arbets- eller ämneslag. Priset är kopplat till det fortsatta yrkesutövandet, exempelvis fortbildning eller studieresa i syfte att stimulera till fortsatt framgångsrik pedagogisk utveckling.

Nominering

Barn, elever, vårdnadshavare, kolleger, chefer och Malmöbor – alla kan nominera en pedagog eller ett arbetslag till Malmö pedagogpris. Nominering sker digitalt i september varje år.

I nomineringen ska du beskriva varför du tycker att pedagogen eller arbetslaget förtjänar Malmö pedagogpris och gärna ge exempel på hur pedagogen eller arbetslaget arbetat för att skapa förutsättningar för barns/elevers lärande.

Jury

En urvalsgrupp med representanter från de tre skolförvaltningarna i Malmö går igenom alla nomineringar och väljer ut tre semifinalister i varje kategori. Juryn, som består av deltagarna i styrgruppen för Pedagogisk Inspiration Malmö, utser sedan en pristagare i varje kategori.

Prisutdelning

Prisutdelningen äger rum genom att pristagarna överraskas på sina arbetsplatser i slutet av terminen.

Fakta

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 att instifta Malmö pedagogpris. Priset delades ut för första gången 2018 och ska framöver delas ut varje år. Ett pris delas ut i varje förvaltning (förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen). Juryn består av deltagarna i styrgruppen för Pedagogisk Inspiration Malmö.

Du kan läsa mer om Malmö pedagogpris på webbplatsen Pedagog Malmö. Där hittar du också länk till formulär för nomineringar.

Kontakta oss

sv