$left
$middle

Förskolan och barns uppväxtvillkor

Förskoleförvaltningen har tagit fram en rapport som handlar om förskolans potential för de yngsta barnen.

Rapporten visar att en förskola av hög kvalitet bidrar till barns hälsa och livstillfredsställelse, på både kort och på lång sikt. Tidiga satsningar kan minska risken att senare misslyckas i skolan, att drabbas av psykisk ohälsa och utanförskap. Kvaliteten i svensk förskola skiftar och de barn som skulle ha störst glädje av en högkvalitativ förskola går ofta i förskolor av otillräcklig kvalitet.

Följande teman tas upp:

  • Om ”kärnan” i en förskola av hög kvalitet
  • Förskolans yngsta barn, 1-3-åringarna
  • Förskolans bidrag till barns psykiska och fysiska hälsa
  • Förskolans uppdrag att förbereda för fortsatt utbildning

Om rapporten

Rapporten redovisar uppgifter ur statistik och utdrag ur artiklar och forskningsstudier om barn i förskola. Den analyserar också förskolans nationella uppdrag. Rapportens upplägg och innehåll har inspirerats av de drygt 25 sakkunniga som, inom ramen för detta arbete, har intervjuats av tjänstepersoner på förskoleförvaltningen. 

Så används rapporten

Materialet används som underlag i förskoleförvaltningens förbättringsarbete. Rapporten kan användas när beslut ska fattas om de yngsta barnens uppväxtvillkor eller där diskussioner förs om förskolans potential, svårigheter och förutsättningar.

Rapport: Förskolan i Sverige

Kontakta oss

Förskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00–17.00.
Postadress:
Förskoleförvaltningen Förskoleförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Lugna gatan 82
Besökstider:
Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00, fredag klockan 09.00–15.00
sv