$left
$middle

Förskola och utbildning

Malmö stad verkar för det livslånga lärandet och att erbjuda hög kvalitet på undervisning i förskola och skola. I Malmös pedagogiska verksamheter arbetar vi utifrån ett 1–65-årsperspektiv där skolutveckling och forskning är en viktig del i alla våra skolformer.

Vår ambition är att bedriva en likvärdig förskola och skola av hög kvalitet för alla barn i Malmö. Vi strävar efter den bästa förskolan och skolan för varje barn och elev, där utbildning ger kraft att växa och lägger grunden för det livslånga lärandet. Våra pedagogiska verksamheter ska präglas av en omgivning som är rolig, trygg och lärorik för alla barn och elever som deltar. I Malmö stad ligger ansvaret för den pedagogiska verksamheten på tre skolnämnder som har tre utförande skolförvaltningar:

  • Förskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i förskolor.
  • Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i grundskolor.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för verksamheten i gymnasium och vuxenutbildning.

För dig som arbetar i förskola, fritidshem eller skola

I Malmö stad arbetar Pedagogisk Inspiration Malmö (PI Malmö) med skolutveckling och forskning och pedagogiskt stöd till pedagoger och skolledare inom förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Pedagog Malmö är till för pedagoger och skolledare i Malmö och innehåller artiklar, bloggar, filmer och ett kalendarium. Här hittar du pedagogisk inspiration av pedagoger för pedagoger – i Malmö!

Kontakta oss

Förskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00–17.00.
Besöksadress:
Lugna gatan 82

Grundskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 90 90
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
Besöksadress:
Rönnblomsgatan 6A

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Telefon:
040-34 30 34
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–16.00
Besöksadress:
Pilgatan 3
sv