$left
$middle

Förskoleenkäten

I februari 2023 är det dags för Förskoleenkäten, där du som förälder till barn som går i förskola i Malmö får möjlighet att svara på frågor om ditt barns förskola. Svaren är ett viktigt underlag när vi utvecklar Malmö stads förskolor.

Frågorna i Förskoleenkäten handlar bland annat om trivsel, omsorg, utveckling och lärande, delaktighet och inflytande samt förskolans kontakt med hemmet. Frågorna har koppling till skolans läroplan, skollagen och förskolans förutsättningar. Enkäten genomförs vartannat år.

Varför en förskoleenkät?

Förskoleenkäten ger dig som vårdnadshavare möjlighet att vara med och påverka ditt barns förskola.

Vi som jobbar i förskolan vill veta hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns förskola. Det ger oss ökad förståelse och värdefull information, som vi tar vi med oss i det dagliga arbetet och i vårt kvalitetsarbete. Det är ett underlag som är viktigt både för den enskilda förskolan och för alla förskolor i Malmö.

Delaktighet och påverkan i förskolan

Ett gott samarbete mellan dig som vårdnadshavare och din förskola är värdefullt för att vi ska kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för ditt barn. Det finns olika sätt att vara delaktig i ditt barns förskola eller vara med och påverka. Förskoleenkäten är ett sätt.

Läs mer om hur du kan vara delaktig

Hur går undersökningen till?

I början av februari skickas enkäten ut till alla vårdnadshavare med barn i kommunal och fristående verksamhet. Det går att svara på enkäten digitalt eller på papper.

Resultat förskoleenkät 2021

Resultaten i korthet:

  • 86 procent har svarat att de är nöjda med sin förskola.
  • 82 procent kan rekommendera sitt barns förskola
  • Andelen instämmande svar är i genomsnitt 86 procent för samtliga frågor.
  • Andelen nöjda är särskilt hög inom frågeområdena trivsel (92 procent) samt normer och värden (91 procent).
  • Andelen nöjda är något lägre inom frågor som rör personaltäthet (69 procent), barngruppernas storlek (73 procent) samt barnens delaktighet och inflytande (74 procent).
  • Svarsfrekvensen har ökat från 49 procent 2019 till 68,7 procent i år.

Läs mer om resultatet i en intervju med Peter Lindberg, förskoledirektör

In other languages

Webbenkäten har översatts till flera språk. / The online survey has been translated into multiple languages. / Verkkokysely on käännetty useille kielille. / تمت ترجمة الاستبيان عبر الإنترنت إلى لغات متعددة. / Xog aruurinta oonleenka ah waxaa lagu turjumay luuqado badan. / Pyetësori online është përkthyer në disa gjuhë. / این نظرسنجی آنلاین به چندین زبان ترجمه شده است.

Information about the survey in other languages

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om enkäten som du som vårdnadshavare kan behöva veta.

sv