$left
$middle

Delaktighet och påverkan i förskolan

Ett gott samarbete mellan dig som vårdnadshavare och din förskola är värdefullt för att vi ska kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för ditt barn. Det finns olika sätt att vara delaktig i ditt barns förskola eller vara med och påverka.

Om du vill diskutera något, eller om det är något du inte är nöjd med, finns det olika sätt att gå tillväga. Dina synpunkter är värdefulla.

Prata med förskolan

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål på din förskola ska du först och främst kontakta de ansvariga på förskolan. Prata med berörd personal eller kontakta ansvarig rektor.

Föräldrasamverkan

På varje förskola finns möjlighet för dig som vårdnadshavare att ta del av information och få inblick i verksamheten. Det kan ske vid hämtning och lämning, via informationsbrev, föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd eller på annat sätt som rektor planerat för.

Det är också något du som vårdnadshavare har rätt till enligt Skollagen. Skollagen säger att det på förskolan ska finnas ett eller flera forum för samråd kring frågor som är viktiga för verksamheten, dig och ditt barn.

Förskoleenkäten

Vi som jobbar i förskolan vill veta hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns förskola. Det ger oss ökad förståelse och värdefull information, som vi tar vi med oss i det dagliga arbetet och i vårt kvalitetsarbete.

Vartannat år genomförs en föräldraenkät, där du som vårdnadshavare kan tycka till om ditt barns förskola. Det är ett underlag som är viktigt både för den enskilda förskolan och för alla förskolor i Malmö.

Enkäten skickas till alla vårdnadshavare i Malmös kommunala och fristående förskolor.

Lämna synpunkter eller klagomål via formulär eller e-post

Om du har synpunkter eller klagomål som inte kan lösas efter samtal med berörd personal och rektor, kan du skicka in dina synpunkter via ett formulär. Du kan också ringa, skicka brev eller skicka dina synpunkter via e-post till förskoleförvaltningen. Dina synpunkter är viktiga för att utbildningen och vår verksamhet ska kunna förbättras.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv