$left
$middle

Lämna synpunkter på förskola och annan pedagogisk omsorg

När du skickar e-post registreras det som en inkommen handling hos oss. Rektor eller ansvarig chef ser till att en utredning görs av ärendet och återkommer till dig inom kort. Tar det längre tid att behandla ditt klagomål får du besked om detta. Om du har synpunkter på vad som händer i förskolan vänder du dig i första hand till personalen på ditt barns förskola. I andra hand bör du vända dig till rektorn eller utbildningschefen.

Synpunkter som rör kommunala verksamheter och som inte förskoleförvaltningen ansvarar för skickas vidare till den förvaltning de berör.

Jag vill bli kontaktad via: * (obligatorisk)
Jag vill bli kontaktad via:
KONTAKTUPPGIFTER:

(Fyll inte i detta om du vill vara anonym)

(Fyll inte i detta om du vill vara anonym)

(Fyll inte i detta om du vill vara anonym)

(Fyll inte i detta om du vill vara anonym)

(Fyll inte i detta om du vill vara anonym)

Klagomålet gäller * (obligatorisk)
Klagomålet gäller

Informationen du skickar via formuläret sparas i webbserverns systemlogg i 6 månader samt skickas som e-post till den angivna mottagaren. Läs mer om hur vi hanterar din information på: https://malmo.se/personuppgifter, välj personuppgiftsansvarig förskoleförvaltningen/om förskoleförvaltningen. * (obligatorisk)
Informationen du skickar via formuläret sparas i webbserverns systemlogg i 6 månader samt skickas som e-post till den angivna mottagaren. Läs mer om hur vi hanterar din information på: https://malmo.se/personuppgifter, välj personuppgiftsansvarig förskoleförvaltningen/om förskoleförvaltningen.

Kontakta oss

 • Förskoleförvaltningen

  • E-post:  forskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.00–17.00.
  • Besöksadress:  Lugna gatan 82
  • Besökstider: 
   Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00, fredag klockan 09.00–15.00
sv