$left
$middle

Synpunkter eller klagomål på skola och förskola

Om du har synpunkter eller klagomål ska du först och främst kontakta ansvariga eller berörd personal på skolan eller förskolan. I andra hand kan du kontakta förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen eller gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Dina synpunkter på skolan eller förskolan är värdefulla för att verksamheten ska kunna förbättras. 

Kontakta först skolan eller förskolan

Om ditt barn eller du själv har svårigheter i skolan eller förskolan, eller om du har andra klagomål på verksamheten, är den snabbaste vägen till en problemlösning att ta kontakt direkt med de ansvariga på skolan eller förskolan.

Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till rektor eller utbildningschefen.

Om du är missnöjd med skolans och förskolans klagomålshantering

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med personalen kan du skicka in dina synpunkter via självservice ovan. Respektive förvaltning har ansvar för att ta emot och utreda klagomål som rör utbildningen i kommunens förskolor och skolor. Du kan också ringa, skicka brev eller skicka dina synpunkter via e-post till förvaltningarna.

Du kan välja att vara anonym när du skickar in ditt ärende men då kan ditt klagomål bli svårare att utreda. Är du anonym får du inte heller något besked om hur det går i utredningen.

Efter du skickat in din anmälan

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling hos den aktuella skolförvaltningen. Ansvarig chef eller handläggare utreder ärendet och återkommer till dig inom kort med ett svar. Tar det längre tid att behandla ditt klagomål får du besked om detta. Har du frågor eller vill komplettera din anmälan kan du kontakta den handläggare som har bekräftat mottagandet av anmälan.

Synpunkter som rör kommunala verksamheter och som inte skolförvaltningarna ansvarar för skickas vidare till den förvaltning de berör.

Behöver du ta ärendet vidare?

Om du inte är nöjd med varken skolans eller skolförvaltningens hantering av ditt klagomål kan du vända dig till olika statliga myndigheter som arbetar med skol- och förskolefrågor.

Skolinspektionen

Skolinspektionen hanterar många typer av ärenden som till exempel anmälningar om kränkningar och brist på stöd i undervisningen.

Barn- och elevombudet (BEO)

Elever som upplever kränkningar och inte får hjälp från skolan kan göra en anmälan till BEO.

Skolväsendets överklagandenämnd

Skolväsendets överklagandenämnd hanterar vissa ärenden som får överklagas som exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Till DO anmäler du diskriminering – exempelvis på grund av kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst.

Arbetsmiljöverket

I skolan är det oftast rektorn som har fått ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat dina synpunkter på arbetsmiljön så kan du göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

sv