$left
$middle

Ansök till gymnasiet

Du har rätt att söka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutat årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

Du hittar öppet hus-datum och kontaktuppgifter till samtliga fristående och kommunala gymnasieskolor i Malmö på skanegy.se. Se även skolornas webbsidor för mer information.

Ansökningsperiod

Ansökan till gymnasiet är öppen mellan 15 januari och 15 februari. Du hittar ansökan på skanegy.se. Du ansöker senast midnatt den 15 februari.

Det är även möjligt att lämna in ansökan eller ändra befintliga ansökan under omvalsperioden mellan 25 april och 15 maj. Du ansöker senast midnatt den 15 maj. Du får ditt slutliga antagningsbesked 1 juli.

Om du söker till den anpassade gymnasieskolan finns det en omvalsperiod 15 april till 30 april. Den är enbart öppen för de elever som inte kunnat erbjudas plats efter den första ansökningsperioden 15 januari–15 februari.

Skanegy.se – ansökan, program och mycket mer

På Skanegy.se hittar du information om ansökan, behörigheter och antagningen till olika gymnasieprogram i Skåne och västra Blekinge. Du kan söka upp specifika utbildningar för att se på vilka skolor de ges och vad de innehåller. Det är även på skanegy.se du gör din webbansökan.

Skanegy.se har i sin programguide information om högskoleförberedande program, yrkesprogram, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola.

Behörighet och meritvärde

För att bli antagen till ett gymnasieprogram måste du vara behörig. Vilken behörighet som krävs beror på vilket program du ansöker till. Vissa gymnasieprogram har fler sökande än det finns platser. Då kommer de sökandes meritvärden att avgöra vem som kommer in på programmet. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från årskurs 9.

Studier utanför Skåne och västra Blekinge

Du kan söka vilka nationella program och nationella inriktningar du vill, var som helst i landet. Men din ansökan behandlas olika beroende på vad din hemkommun erbjuder, vad du sökt och var någonstans den sökta utbildningen finns. Detta kallas att bli mottagen i första eller andra hand.

Går du inte på en skola just nu?

Om du inte går på en skola just nu och vill ha hjälp med din ansökan kan du vända dig till KAA-UngMalmö.

Är du nyanländ till Sverige och ska gå i gymnasieskolan?

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram på gymnasiet för dig som är nyanländ, har gått högst fyra år i svensk skola och som har ett annat modersmål än svenska.

Telefontider i höst

Telefontid 7 augusti–20 september:
Måndag–tisdag klockan 8.30–10 samt onsdag–torsdag klockan 13.30–15.

Telefontid 21 september–22 december:
Måndag klockan 8.30–10 samt torsdag klockan 13.30–15.

23 december – 9 januari når du gymnasieantagningen via mejl antag@malmo.se. Vi har inga telefontider under perioden.

sv