$left
$middle

Prövning för dig som är gymnasieelev

Om du har betyget F i någon kurs eller deltagit i undervisningen men inte fått något betyg har du möjlighet att göra en prövning.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare på din gymnasieskola om du vill veta mer.

En prövning innebär att du gör prov på hela kursen under en kort period, som du sedan får ett betyg på. Du studerar själv inför en prövning.

Du som läser grundskoleämnen på ett introduktionsprogram får betygen satta av din undervisande lärare. Men om du i stället vill få de betygen genom prövning får du vända dig till en grundskola.

Kontakta oss

  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

sv