$left
$middle

Elevhälsa

Alla elever inom skolan har tillgång till elevhälsa. Inom elevhälsan arbetar kurator, psykolog, skolläkare, skolsköterska samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Att trivas och må bra främjar lärande.

Behöver du eller ditt barn stöd från elevhälsan ska du kontakta din skola.

Kontakta oss

sv