$left
$middle

Läsår och lovdagar för de kommunala gymnasieskolorna

Läsåret för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan börjar i augusti och slutar i juni. Förutom lovdagar är eleverna lediga ytterligare fem studiedagar.

Fristående skolor kan ha andra datum, se skolans hemsida eller kontakta skolan direkt.

Läsårstider

Läsåret 2022/23

 • Hösttermin: 22 augusti 2022 – 18 januari 2023
 • Vårtermin: 19 jan 2023 – 15 juni 2023

Läsåret 2023/24

 • Hösttermin: 14 augusti 2023 – 12 januari 2024
 • Vårtermin: 15 januari 2024 – 12 juni 2024

Vårtermin 2022

19 januari–16 juni

Lov- och helgdagar

 • Sportlov: 21–25 februari
 • Påsklov: 11–18 april
 • 26–27 maj
 • 6 juni

Studiedagar

 • 24 januari
 • 16 mars
 • 24 maj

Hösttermin 2022

22 augusti 2022 – 18 januari 2023

Observera att höstterminens schema fortsätter att gälla även en bit efter jullovet, till och med 18 januari.

Lov- och helgdagar

 • Höstlov: 31 oktober–4 november
 • Jullov: 23 december–6 januari 2023

Studiedagar

 • 28 september
 • 29 november
 • 16 januari 2023