$left
$middle

Läsår och lovdagar för de kommunala gymnasieskolorna

Läsåret för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan börjar i augusti och slutar i juni. Förutom lovdagar är eleverna lediga ytterligare fem studiedagar.

Fristående skolor kan ha andra datum, se skolans hemsida eller kontakta skolan direkt.

Läsårstider

Läsåret 2022/23

  • Hösttermin: 22 augusti 2022 – 18 januari 2023
  • Vårtermin: 19 jan 2023 – 15 juni 2023

Läsåret 2023/24

  • Hösttermin: 21 augusti 2023 – 12 januari 2024
  • Vårtermin: 15 januari 2024 – 12 juni 2024

Hösttermin 2022

22 augusti 2022 – 18 januari 2023

Observera att höstterminens schema fortsätter att gälla även en bit efter jullovet, till och med 18 januari.

Lov- och helgdagar

  • Höstlov: 31 oktober–4 november
  • Jullov: 23 december–6 januari 2023

Studiedagar

  • 28 september
  • 29 november
  • 16 januari 2023

sv