Läsår och lovdagar för de kommunala gymnasieskolorna

Läsåret för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan börjar i augusti och slutar i juni. Förutom lovdagar är eleverna lediga ytterligare fem studiedagar.

Fristående skolor kan ha andra datum, se skolans hemsida eller kontakta skolan direkt.

Vårtermin 2021

18 januari–10 juni
Observera att 18 januari är studiedag.

Lov- och helgdagar

 • Sportlov: 22–26 februari
 • Påsklov: 29 mars–5 april
 • 13–14 maj

Studiedagar

 • 18 januari
 • 17 mars
 • 25 maj

Hösttermin 2021

23 augusti–18 januari 2022

Lov- och helgdagar

 • Höstlov: 1–5 november
 • Jullov: 23 december–7 januari

Studiedagar

 • 30 september
 • 30 november

Vårtermin 2022

19 jan 2022–16 juni 2022

Lov- och helgdagar

 • Sportlov: 21–25 februari
 • Påsklov: 11–18 april
 • 26–27 maj
 • 6 juni

Studiedagar

 • 24 januari
 • 16 mars
 • 24 maj

Läsåret 2022/2023

 • Hösttermin: 22 aug 2022–18 jan 2023
 • Vårtermin: 19 jan 2023–15 juni 2023