$left
$middle

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola

Om du har ett annat modersmål än svenska kan du ansöka om att få läsa kurser i ditt modersmål. Syftet med undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper i och om språket som är ditt modersmål. Du ansöker via din skola.

Rätt till att läsa modersmål

Rätten till modersmålsundervisning skiljer sig åt beroende på om det handlar om ett nationellt minoritetsspråk eller ett annat modersmål.
Om du studerar på gymnasiet kan du få modersmålsundervisning om

  • du har goda kunskaper i språket
  • en eller båda av dina vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • ni talar språket i hemmet dagligen (gäller inte om du är adopterad)
  • minst fem elever vill läsa språket
  • det finns en lämplig lärare.

Du kan som regel bara få undervisning i ett modersmål.

Modersmålsundervisning i nationellt minoritetsspråk

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna har du en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Språket behöver inte vara ditt dagliga umgängesspråk hemma, men du måste ha goda kunskaper i språket.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Du kan få modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk om

  • du vill få undervisning
  • du har goda kunskaper i språket
  • det finns en lämplig lärare.

Ansök via din skola

Om du vill ha modersmålsundervisning ansöker du via din skola. Det är sedan rektorn som beslutar om du uppfyller villkoren. Det går även att ange redan i din ansökan till gymnasiet om du är intresserad av att ha modersmålsundervisning.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på respektive gymnasieskola för mer information.

Efter du lämnat in ansökan

Om du har rätt till modersmålsundervisning tar en aktuell modersmålslärare kontakt med dig för att meddela tid och plats för undervisningen.

Kontakta oss

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Telefon:
040-34 30 34
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–16.00
sv