$left
$middle

Skolskjuts med specialfordon eller taxi i anpassad gymnasieskola

Som elev i anpassad gymnasieskola i Malmö har du rätt till kostnadsfri skoltransport i form av busskort. Om du inte kan resa med kollektivtrafiken finns specialfordon och taxi.

Du kan ha rätt till skolskjuts med taxi eller specialfordon om du har en funktionsvariation som ger dig stora svårigheter att ta dig till skolan med kollektivtrafiken.

Inför att eleven påbörjar sin utbildning inom våra anpassade gymnasieskolor erbjuds familjen ett informationssamtal med rektor på mottagande skola. Under mötet får ni som familj möjlighet att tillsammans med skolan ansöka om skolskjuts.

Har du klagomål och synpunkter på skolskjutsen ska du kontakta skolan.

Regler för skolskjuts

Skolskjutsresor får inte användas för andra ändamål än att resa till eller från skolan. Skolskjutsresor får till exempel inte användas i samband med läkarbesök, fotbollsträning eller för besök hos släkt och vänner.

Hämtning och lämning

Skolan meddelar var du blir hämtad och lämnad. Det är du själv och/eller tillsammans med vårdnadshavare som ansvarar för att du är i tid och på rätt plats då skolskjutsen kommer.

Skolan beställer skolskjuts utifrån ditt schema. Skolan meddelar schemaändringar till skolskjutsleverantören. Skolskjuts utförs inte på
lov- och studiedagar.

Kom i tid så du inte missar skolskjutsen

Det är viktigt att vara i tid till skolskjutsen eftersom föraren inte väntar på dig om du är försenad. Oftast ska flera elever hämtas upp av samma fordon.

Om du missar skolskjutsen är det du själv eller du tillsammans
med vårdnadshavare som ansvarar för att du kommer till skolan.

Om du missar skolskjutsen hem på eftermiddagen på grund av skolaktiviteter så bokar skolan en ny tillbakaresa.

Om skolskjutsen är försenad

På grund av långa trafikköer, vägarbeten eller att någon annan elev behövt extra mycket tid en morgon kan skolskjutsen ibland inte kan hämta dig på exakt den tid som är avtalad. Om skolskjutsen är försenad på morgonen ringer du skolskjutsleverantören.

Telefonnummer om du åker med personbil: 040-690 11 63

Telefonnummer om du åker med specialfordon: 040-34 39 00

Om du blir sjuk – avbeställ skolskjutsen

Om du blir sjuk eller om du av andra skäl inte ska åka med skolskjutsen måste du ringa och avbeställa skolskjutsen senast 60 minuter före planerad hämtning.

Om morgonturen avbokas så avbokas även eftermiddagsturen per automatik.

Telefonnummer om du åker med personbil: 040-690 11 63

Telefonnummer om du åker med specialfordon: 040-34 39 00

Ändra skolskjutsschema på grund av korttidsvistelse

När du har förändringar i skolskjutsschemat som beror på att du ska åka till korttidsvistelse behöver skolskjutsleverantören ha dessa uppgifter i god tid för att kunna planera om skolskjutsschemat.

Du måste fylla i och lämna in blanketten med förändrade tider till skolan minst sju arbetsdagar innan förändringen ska börja gälla.

Säkerhet under resan

Föraren ansvarar för säkerheten under resan, att alla elever har bilbälte på sig och att en elev aldrig lämnas ensam i bilen. En förare får inte utföra en skolskjutsresa om säkerheten inte följs.

Om du har behov av hjälp under resan måste du ha med dig en ledsagare. Det är inte något som föraren kan ansvara för.

Om du smutsar ner eller skadar fordonet

Om du eller din ledsagare smutsar ned eller skadar fordonet blir du ersättningsskyldig. Det finns inga skolförsäkringar som täcker dessa kostnader.

Kontakta oss

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Telefon:
040-34 30 34
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–16.00
sv