$left
$middle

Aktuellt och nyheter

Nu får 1 000 ungdomar brev från KAA-UngMalmö

Inom de kommande dagarna kommer Malmö stad att skicka brev till Malmöbor mellan 16–19 år som inte går på gymnasiet eller saknar en gymnasieexamen. Totalt kommer cirka 1 000 brev att skickas. Målet är att skapa kontakt med och erbjuda stöd till ungdomarna så att de startar, återupptar och slutför sina gymnasiestudier eller kommer i annan sysselsättning.

Föräldragrupper skapar stöttande sammanhang

Alla vill vara den bästa föräldern till sitt barn. Men ingen förälder känner att de lyckas med det i varje situation. I Malmö finns gratis föräldrakurser för alla som vill stärka sitt föräldraskap.

Psykisk hälsa på schemat

Under våren har förstaårselever på tre av Malmös gym­nasieskolor gått en kurs i psykisk hälsa. Med rollspel och diskussioner har eleverna satt ord på hur de känner sig i olika situationer. Klasskamraterna är övertygade om att de har kommit närmare varandra efter att ha gått kursen. Från och med höstens skolstart ska fler få psykisk hälsa på schemat.

sv