Ung Malmö – För dig mellan 16 och 29 år

Ung Malmö finns för dig för att du ska få stöd att börja studera eller hitta en annan meningsfull aktivitet.

Vi vänder oss till dig som är i åldern 16–29 år och som inte går i gymnasiet eller har någon annan sysselsättning.

Ung Malmö är för dig som...

  • saknar grundskole- eller gymnasieutbildning
  • behöver stöd med studie- och yrkesvägledning
  • osäker på vad du vill göra i framtiden
  • vill få stöd att skaffa praktikplats
  • behöver samverkande insatser som ska leda till studier och/eller arbete.

Kontaktinformation och länkar

sv