$left
$middle

Program inom anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en egen skolform. Alla utbildningar är 4-åriga. Du som söker till anpassad gymnasieskola har oftast gått i anpassad grundskola. Anpassad gymnasieskola är en fortsättning på dessa studier.

Från och med 2 juli 2023 har gymnasiesärskolan bytt namn till anpassad gymnasieskola.

Anpassad gymnasieskola erbjuder utbildningar som på olika sätt är anpassade utifrån dina behov. Efter fyra år i anpassad gymnasieskola kan du gå vidare till arbete eller andra studier, du är däremot inte behörig att söka vidare till utbildningar som kräver gymnasieexamen.

Anpassad gymnasieskola uppmuntrar och arbetar för ett självständigt liv. Din utbildning är viktig för ett rikt liv idag och i framtiden.

Information om samtliga kommunala- och fristående anpassade
gymnasieskolor i Malmö och övriga Skåne hittar du på Skånegy.se.

Nationella program i anpassad gymnasieskola

De nationella programmen ska förbereda eleverna för ett yrkesliv eller för fortsatta studier, vid till exempel folkhögskola.

Det finns nio nationella program inom anpassad gymnasieskola. I Malmö erbjuder vi fem av dessa.

Individuella program i anpassad gymnasieskola

Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

Korttidstillsyn enligt LSS

Korttidstillsynen på Valdemarsro gymnasium erbjuder en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Du kan vara på korttidstillsyn hos oss före skoldagen börjar och efter den har slutat. Du är också välkommen under lovdagar, studiedagar och längre lov. Insatsen är kostnadsfri.

Kontakta oss

  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

sv