$left
$middle

Individuellt alternativ

Programmet finns i många olika former anpassade för olika behov. Det kan till exempel passa dig som har många ämnen kvar för att bli behörig och inte vet vad du vill eller dig som behöver en särskilt anpassad studiemiljö.

Om utbildningen

Utbildningen utformas efter dina behov, förutsättningar och vad du vill göra efter gymnasiet. En studieplan utformas efter dina behov på den skola där du blir antagen.

Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen och gymnasiekurser. Syftet med programmet är att du ska bli redo för ditt nästa steg - vad det än är. Om det finns synnerliga skäl kan även du som uppfyller behörighetskraven för nationella program tas emot till individuellt alternativ.

Gymnasieantagningen placerar dig på den kommunala skola som har bäst förutsättningar att hjälpa dig.

Individuellt alternativ på kommunala skolor finns i följande varianter:

Om ansökan

Om du funderar över om detta kan vara ett alternativ för dig så ska du tala med studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola. Tillsammans diskuterar ni vart du vill nå med dina studier och vilket program som passar dig bäst.

Kontakta oss

sv