$left
$middle

Språkintroduktion - Gymnasieskola för nyanlända

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram på gymnasiet för dig som är nyanländ, har gått högst fyra år i svensk skola och som har ett annat modersmål än svenska.

Om du är över 18 år, behöver du ha uppehållstillstånd för att börja studera.

Om utbildningen

På språkintroduktion läser du mycket svenska, men även andra ämnen som till exempel matematik, samhällskunskap, bild och idrott. Du får även studiehandledning på ditt modersmål.

Det är individuellt hur länge du behöver gå på språkintroduktion. Målet med utbildningen är att du ska komma vidare till en annan utbildning på gymnasiet eller vuxenutbildning.

Utbildningen innehåller

  • undervisning i svenska som andraspråk
  • andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning
  • andra aktiviteter som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser
  • studiehandledning på ditt modersmål.

Kartläggning av kunskaper

För att du ska få en bra skolstart behöver gymnasieskolan ta reda på vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig till Sverige. Som en del av ansökan till språkintroduktionen genomför vi en kartläggning tillsammans med dig.

Kartläggningen handlar om din tidigare skolbakgrund, erfarenheter och vilka kunskaper du har. Kartläggningen ligger till grund för nivå-, klass- och skolplacering. Detta gäller även om du önskar gå språkintroduktion på en fristående skola.

Öva svenska på egen hand

Tyvärr kan du få vänta ett tag på att få börja skolan. Malmö stad erbjuder olika möjligheter att träna språk i Malmö. Det finns även flera sidor med språkstöd på internet.

Har du frågor om ansökningsprocessen eller kartläggningen? Kontakta Skolstart Malmö.

Kontakta oss

sv