$left
$middle

Att välja introduktionsprogram

Du som vill bli behörig till ett nationellt program är välkommen till introduktionsprogrammen!

När du läser på ett introduktionsprogram har du en individuell studieplan och du studerar på heltid. Information om introduktionsprogram i andra kommuner och på fristående gymnasieskolor hittar du på Skånegy.se. På skånegy.se ser du även om ett introduktionsprogram på en skola är kopplat till en viss inriktning eller har ett särskilt upplägg.

Information om introduktionsprogram på fristående gymnasieskolor i Malmö hittar du på Skånegy.se.

Välj mellan fyra olika program

Fundera på om ditt mål att bli behörig till ett högskoleförberedande program, ett yrkesprogram eller att komma ut i arbetslivet. Det hjälper dig att komma fram till vilket av de fyra introduktionsprogrammen som passar dig. Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa till i funderingarna.

De fyra introduktionsprogrammen är:

Hemkommunen är skyldig att erbjuda dig utbildning på introduktionsprogram om du är obehörig till nationellt program. Detta gäller alla program.

Programmen kan anordnas i hemkommunen eller via samverkansavtal med annan kommun. Fristående gymnasieskolor får också anordna vissa introduktionsprogram. Utbildningen programinriktat val ingår i avtalet Fritt Sök. Avtalet innebär att du kan söka utbildningar i valfri kommun i Skåne och västra Blekinge.

Vill du veta vilka utbildningar och skolor som arrangerar detta på orter utanför Malmö, rekommenderar vi dig att läsa mer på www.skanegy.se.

Telefontider i höst

Telefontid 7 augusti–20 september:
Måndag–tisdag klockan 8.30–10 samt onsdag–torsdag klockan 13.30–15.

Telefontid 21 september–22 december:
Måndag klockan 8.30–10 samt torsdag klockan 13.30–15.

23 december – 9 januari når du gymnasieantagningen via mejl antag@malmo.se. Vi har inga telefontider under perioden.

sv