$left
$middle

Yrkesintroduktion

För dig som vill gå ett yrkesprogram men som saknar behörighet.

Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Antingen läser du in behörigheten till ett yrkesprogram på gymnasiet eller lägger mer tid på yrkesinriktade ämnen för att lära dig ett jobb. På yrkesintroduktion går du ett till tre år.

Ett annat alternativ för dig som är intresserad av yrkesprogram kan vara programinriktat val. Du måste då uppfylla behörighetskraven.

Yrkesintroduktion på kommunala skolor i Malmö

Information om yrkesintroduktion på fristående gymnasieskolor hittar du på Skånegy.se.

Om utbildningen

Utbildningen innehåller grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i. Den innehåller även hela eller delar av kurser som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram. Utbildningen kan också innehålla arbetsplatsförlagt lärande.

När du blir behörig kan du söka vidare till programinriktat val eller nationellt yrkesprogram.

Kontakta oss

sv