Samarbetspartners och utbildningssamordnare

Ung Malmö är arenan för samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen med målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten i Malmö. Ung Malmö riktar sig till unga Malmöbor 16–29 år som varken arbetar eller studerar, och är i behov av samverkande insatser som leder till studier eller arbete.

Ung Malmö samarbetar med olika myndigheter, utbildningsanordnare, föreningar och organisationer som arbetar med ungdomar.

Samverkansorganisation Ung Malmö

Tre cirklar i en oval visualiserar samverkansorganisationen UngMalmö. I första cirkeln, ljusrosa bakgrund innehåller texten KAA-Ung Malmö, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Cirkel nummer två, orange bakgrund, innehåller texten ungdomshandläggare, Arbetsförmedlingen. Den tredje och sista cirkeln, gul bakgrund innehåller texten enheten för arbete och studier, arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Avbrott från studier – för fristående gymnasieskolor

Fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor ska skicka in en avbrottsblankett till KAA-Ung Malmö om en elev som är folkbokförd i Malmö ska avbryta sina studier.

Relevanta länkar

Hör av dig till oss

Ung Malmö

Besöksadress: Gustav Möllers gata 5

E-post: ungmalmo@malmo.se

KAA-Ung Malmö

Besöksadress: Ringgatan 8

Telefon: 0708-61 74 57

E-post: kaa.ungmalmo@malmo.se

Kontaktinformation och länkar

sv