$left
$middle

Digitala hjälpmedel i undervisningen

Malmös kommunala gymnasieskolor erbjuder olika digitala verktyg som hjälp i dina studier.

Alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att nå målen för sin utbildning. Som elev på någon av de kommunala gymnasieskolorna i Malmö får du därför tillgång till olika digitala verktyg. Verktygen erbjuder olika former av stöd i dina studier. Tanken är också att erbjuda samma digitala verktyg på gymnasiet som i de kommunala grundskolorna.

Vill du ha mer information?
Kontakta specialpedagogen på respektive skola.

Exempel på digitala hjälpmedel

Kontakta oss

sv