$left
$middle

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa personer kan få under en kortare tid för att läsa in grund- eller gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Det är hem­kommun­en som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studie­starts­stödet.

För att du ska ha rätt till studiestartsstöd måste du uppfylla vissa krav. Läs mer om vilka krav och villkor som gäller på Centrala studienämndens, CSN:s, hemsida.

Beroende på om du studerar på komvux eller folkhögskola är det olika rutiner som ska följas.

CSN-ansökan till studiestartsstöd görs när du blivit antagen till studier.

Är du intresserad av att börja studera på komvux kan du boka ett vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare på Vuxvägledning Malmö.

Studiestartsstöd för elever på Komvux

Boka in ett samtal med studie- och yrkesvägledare på den skola som du blivit antagen till. Tillsammans med vägledaren upprättar du eventuellt en studieplan och gör din ansökan om studiestartsstöd till CSN. Ta med betyg/intyg till det inbokade samtalet.

Studerar du redan på Komvux och önskar förlänga studiestartsstödet kontaktar du den studie- och yrkesvägledare, som har hand om utbildningen du läser nu.

Studiestartsstöd för elever på folkhögskola

Blir du antagen till en folkhögskola eller studerar du på en folkhögskola ska du vända dig till skolan för att upprätta en studieplan.

Därefter bokar du in ett samtal med studie- och yrkesvägledare på Vuxvägledning Malmö. Du kontaktar oss via telefon för att boka samtal med syv.

Tillsammans med vägledaren gör du din ansökan om studiestartsstöd till CSN. Ta med studieplan från folkhögskolan och betyg/intyg till det inbokade samtalet.

Kontakta oss

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Telefon:
040-34 30 34
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–16.00
sv