$left
$middle

Second Chance School
– utbildning för dig som saknar betyg från grund- eller gymnasieskolan

Second chance school är en utbildningsform för dig mellan 20 och 30 år som inte avslutat grundskolan eller gymnasiet och vill ha en andra chans att nå dina mål.

En väg till studier och arbete

Hos oss får du, som har få eller inga betyg från grundskolan eller gymnasiet individuell undervisning i små grupper där du läser de ämnen du behöver för att komma vidare mot vuxenutbildning eller arbete. Vi finns mitt i Malmö i ljusa lokaler på Slussgatan 25.

Här får du en möjlighet att bli del av ett sammanhang där alla jobbar mot samma mål – att du ska övervinna hinder och lyckas i framtiden.

Målet med utbildningen bestämmer du som deltagare själv. Det kan handla om att utveckla färdigheter som tar dig närmare ett jobb eller att komma vidare i målinriktade studier.

Så arbetar vi

Att du inte avslutat skolan kan bero på många saker. Vi arbetar utifrån dina förutsättningar och behov.

Vårt arbetssätt går ut på att:

  • skapa individuella lösningar
  • lyfta dina styrkor och förmågor
  • stötta dig att nå dina mål
  • göra studiebesök och aktiviteter för att ge en inblick i samhälls- och arbetsliv


Vi har kontinuerlig start och avslut av studierna vilket innebär att du kan starta när som helst under läsåret.

Tillsammans arbetar vi fram en studieplan som visar målet med dina studier och vilka ämnen som du ska läsa för att komma vidare.

En vanlig vecka på E2C Malmö består av individuella ämnesstudier, olika aktiviteter, samhällsinformation, studiebesök och livskunskap. Vi gör också andra saker tillsammans för att stärka och utveckla relationer.

Under hela utbildning får du också vägledningssamtal med vår syv som hjälper dig att formulera mål och hitta vägar inför framtiden.

Passar E2C för mig?

E2C kan vara rätt väg för dig om du:

  • är studieovan och behöver få arbeta i din egen takt
  • inte har avslutat dina studier på grundskolan/gymnasiets första år (i matematik, svenska, engelska och samhällskunskap) och därför saknar behörighet till vidare studier och har svårt att komma in i arbetslivet
  • önskar en studiemiljö med individuell hjälp i mindre grupp.

Studier på E2C är inte CSN-berättigade utan antagningsprocessen görs i samarbete med en handläggare inom till exempel socialtjänst, arbetsmarknadsavdelningen, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Har du frågor om E2C?

Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

Besöksadress
Second Chance School
Slussgatan 25
211 30 Malmö

Pethra Ängquist
Telefon: 0734-11 81 68
E-post: pethra.angquist@malmo.se

Vad är E2C?

E2C European Second Chance School är ett projekt som initierades 1996 av Europeiska Kommissionen för att bekämpa ungdomsarbetslöshet.

Projektet övergick år 2000 till en sammanslutning av olika skolor och fick namnet European Association of Cities for Second Chance School – E2C. Nätverket finns i 16 länder.

Det övergripande målet för E2C är att få deltagarna närmare studier och arbetsliv och därmed närmare ett jobb och egen försörjning.

Målgruppen är ungdomar mellan 20 och 30 år som saknar arbete, utbildning eller annan aktivitet.

sv