$left
$middle

Bidrag till läromedel och skolmåltider på folkhögskola

Bidrag till läromedel och skolmåltider är ett ekonomiskt stöd till dig som läser gymnasiala kurser på en folkhögskola.

Du ansöker om bidraget per termin och till din ansökan ska du bifoga intyg från den folkhögskola du går på. Intyget måste vara i original.

Om du avbryter dina studier

Om du har blivit beviljad ett bidrag och avbryter dina studier, eller på annat sätt felaktigt tar emot bidraget, måste du omgående meddela gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Du kan bli återbetalningsskyldig för bidrag som betalas ut felaktigt.

E-post: gyvux@malmo.se
Telefon: 040-34 30 34

Har du frågor om bidrag för läromedel och skolmåltider?

Har du frågor om bidrag till läromedel och skolmåltider på folkhögskola kan du kontakta gymnasieantagningen.

Kontakta oss

  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

sv