$left
$middle

Aktuellt och nyheter

Arbetet mot antisemitism i skolor tar ny fart i höst

I februari 2021 presenterades rapporten Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap. Den beskriver förekomsten av antisemitism i Malmös skolor och på vilka olika sätt det kommer till uttryck. Rapporten identifierar problemställningar och presenterar åtgärder som på olika sätt påbörjas under kommande läsår.

sv