$left
$middle

För sökande och studerande

Har du sökt utbildning eller nyligen påbörjat dina studier? Här hittar du information om bland annat avbrott, studie- och yrkesvägledning, litteratur, studiemedel och frånvaro.

Avbrott av studier

För att ge fler Malmöbor möjlighet att studera finns regler för studieavbrott. Reglerna gäller för sökande till kurser och kurspaket på grundläggande och gymnasial nivå och kan leda till karens eller lägre prioritet vid antagning.

Mer information om studieavbrott samt hur du anmäler avbrott.

Om du blir sjuk

Om du är sjuk och inte kan närvara på dina lektioner behöver du anmäla din frånvaro. Sjukintyg måste lämnas till skolan om du är sjuk längre än en vecka.

Mer information om frånvaro och sjukanmälan.

Speciallärare och specialpedagoger

Om du behöver anpassning i någon eller några av dina kurser utifrån dina behov talar du i första hand med din lärare. I studieverkstäderna på Spårvägsgatan 9 och Kungsgatan 44 har du också möjlighet att få kontakt med speciallärare och specialpedagoger. Studieverkstäderna finns också digitalt.

Studiemedel

Du har rätt att söka studiemedel från CSN för att studera både på grundskole- och gymnasienivå på komvux. Studiemedel består av bidrag och lån.

Hur mycket pengar du har rätt till beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över fribeloppet.

Läs mer om regler och ansökan om studiemedel på CSN:s hemsida.

Kopia på betyg och sammanställning av slutbetyg och gymnasieexamen

Information och studievägledning

Du som vill börja studera på komvux är välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare på Vuxvägledning Malmö för hjälp med att planera dina studier.

Kontaktuppgifter till Vuxvägledning Malmö.

Studievägledning för dig som studerar på Komvux Malmö

Studerar du på Komvux Malmö och behöver hjälp med att planera din utbildning? Då kan du boka tid för samtal med en studie- och yrkesvägledare på din skola. Vänd dig till den syv som har hand om utbildningen du läser nu. Kontakta receptionen på din skola för mer information om hur du kontaktar syv.

Studerar du på någon av de utbildningar som vi erbjuder via andra utbildningsanordnare inklusive folkhögskola?
Då är du välkommen att vända dig till studie- och yrkesvägledare på Komvux Malmö, Kungsgatan 44.

Kontakta receptionen på Kungsgatan 44 för mer information.

Foto: Frasse Franzén, Malmö stad

Kontaktinformation och länkar

sv