$left
$middle

Om du blir sjuk

Om du är sjuk och inte kan närvara på dina lektioner behöver du anmäla din frånvaro. Sjukintyg måste lämnas till skolan om du är sjuk längre än en vecka.

Anmälan av frånvaro

Anmäl din frånvaro innan klockan 12.00 samma dag du har lektion.

Kontaktuppgifter för frånvaro
Utbildning och utbildningslokalKontakt
Kurser på grundläggande- och gymnasial nivå
Kungsgatan 44
040-684 94 42
Svenska för invandrare
Spårvägsgatan 9
040-684 94 42
Gymnasial yrkesutbildning inom fordon och transport
Agnesfrids gymnasium
Kontakta din lärare
Gymnasial yrkesutbildning inom barn och fritid
Kungsgatan 44
040-684 94 42
Gymnasial yrkesutbildning inom restaurang och livsmedel
Kungsgatan 44 (Malmö Restaurangskola)
040-684 94 42
Gymnasial yrkesutbildning inom vård och omsorg
Kungsgatan 44
Kontakta din lärare
Lärvux
Kungsgatan 44
Kontakta din lärare

Studerar du på en utbildning via fristående utbildningsanordnare, kontaktar du den skola där du studerar.

Längre frånvaro

Är du frånvarande från dina studier mer än tre veckor utan att ha lämnat in ett giltigt intyg som styrker din frånvaro blir du struken från din utbildning. Avbrottet ger dig även karens när du söker utbildning på nytt.

Karens innebär att du inte kan bli antagen till samma kurs eller kurspaket som du har avbrutit förrän efter en viss tid.

sv