Om du blir sjuk

Om du är sjuk och inte kan närvara på dina lektioner behöver du anmäla din frånvaro. Sjukintyg måste lämnas till skolan om du är sjuk längre än en vecka.

Är du frånvarande från dina studier mer än tre veckor utan att ha lämnat in ett giltigt intyg som styrker din frånvaro blir du struken från din utbildning. Avbrottet ger dig även karens när du söker utbildning på nytt.

Karens innebär att du inte kan bli antagen till samma kurs eller kurspaket som du har avbrutit förrän efter en viss tid.

Mer information om studieavbrott samt hur du anmäler avbrott.