$left
$middle

Om Komvux Malmö

Välkommen till Komvux Malmö du som är vuxen och vill studera! Vi utbildar för framtiden.

Du kan studera på sfi, grundskolenivå, på gymnasial nivå och på yrkesutbildningar. På Komvux Malmö finns välutbildade och inspirerande lärare. Här finns också gott om extra stöd.

Att studera på Komvux Malmö

På Komvux Malmö studerar vuxna som vill komma vidare i sin karriär. Här träffar du alla möjliga sorters människor, de som vill lära ett nytt yrke, de som vill lära sig svenska och de som vill komplettera sina kunskaper.

Vår skola är i full gång från morgon till kväll. Här kan du äta enklare måltider och fika till ett billigt pris. Våra elever upplever att studiemiljön är trygg och säker.

På Komvux Malmö finns olika typer av elevråd på våra utbildningar. Här får du som elev chansen att vara med och påverka.

Komvux Malmö har kurser som går i olika takt. Du kan läsa snabbt och komprimerat eller lite långsammare och mer utspritt i tid. Du kan läsa på distans eller som vanligt med undervisning i klassrum.

Ett brett utbildningsutbud

För att kunna erbjuda ett så brett utbildningsutbud som möjligt upphandlar Malmö stad även vissa utbildningar av fristående anordnare i staden. Även om en utbildning är upphandlad så är Malmö stad alltid huvudman för utbildningen – det betyder att Malmö stad ansvarar för kvalitet och måluppfyllelse för alla sina utbildningar oavsett var eller hur du studerar.

Stöd i dina studier

Det bästa och viktigaste stödet i dina studier är din lärare. På Komvux i Malmö möter du välutbildade och kunniga lärare som verkligen vill se dig lyckas med dina studier. Prata med din lärare om dina studier. Oftast finns någon typ av digitalt stöd som komplement. Sätt dig in i detta!

Om du har något särskilt som du vill att skolan ska hjälpa dig med inför att du börjar dina studier så kan du kontakta någon av specialpedagogerna. Det finns specialpedagoger på sfi, grundläggande och gymnasial nivå.

Studieverkstad och bibliotek

På våra bibliotek finns studieplatser och utbildade bibliotekarier. Passa på att få hjälp med till exempel att hitta bra litteratur, lära dig mer om informationssökning eller källkritik. Vi som jobbar här är till för dig och hjälper dig gärna.

I studieverkstaden kan du sitta och arbeta med ditt skolarbete på egen hand eller med andra elever. Ofta finns personal på plats för att ge dig hjälp och stöd med din studieteknik.

Foto: Frasse Franzén, Malmö stad

Kontaktinformation och länkar

sv