Sfi – svenska för invandrare

Sfi ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

Kursstart
Nya kurser startar kontinuerligt under hela året. Kan du redan tala, förstå och skriva svenska, testas du och placeras därefter i den kurs som bäst motsvarar dina kunskaper.

Du ska få en plats inom tre månader från anmälningsdatum.

Olika studietider

Du kan läsa sfi på olika tider och i olika tempo. Det finns undervisning på dagtid, kvällstid, som flexibel utbildning eller på distans.

Studera på dagtid
På dagtid studerar du minst 15 timmar i veckan, på förmiddag eller eftermiddag. Du kan också studera på sfi-intensiv 18–25 timmar i veckan.
Studera på kvällstid
Kvällskurserna omfattar cirka sex timmar fördelat på två kvällar per vecka.
Flexibel utbildning
Flexformen passar dig som till exempel har ett arbete eller gör praktik och därför inte kan studera på regelbundna tider. Du bestämmer ditt schema tillsammans med läraren. Utöver timmarna i skolan behöver du även studera på egen hand.
Distansutbildning
När du läser på distans studerar du till största delen självständigt via digitala verktyg.

Här finns vi

Foto: Frasse Franzén