$left
$middle

Olika sätt att läsa sfi

Sfi är en utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. Du kan studera sfi på olika sätt, på olika tider och olika snabbt.

Studera i klassrum

Du som vill studera i klassrum läser sfi tillsammans med andra i en grupp. Du som läser på dagtid läser femton timmar i veckan i klassrummet. Du kan också välja att läsa klassrumsundervisning på kvällstid sex timmar i veckan. Du behöver studera hemma på egen hand.

Studera flexibelt

Sfi flex är för dig som har arbete, praktik eller andra studier på oregelbundna tider som gör att du inte kan studera i vanlig grupp. Du är i skolan minst fyra timmar i veckan men du behöver även studera hemma på egen hand.

Studera på distans

Sfi distans är för dig som är studiemotiverad och självständig. Du behöver ha en dator, vara van att använda den och kunna studera via en lärplattform. Din lärare kommer främst att guida dig genom utbildningen genom digital kommunikation.

Studera på folkhögskola

Du kan även läsa sfi på olika folkhögskolor i Malmö. Folkhögskolorna ger samma utbildning och kurser inom sfi som Komvux Malmö. Anmälan till sfi på folkhögskolorna görs samtidigt som du gör din sfi-anmälan via e-tjänsten.

>> Folkhögskolor som erbjuder sfi.

Kontaktinformation och länkar

sv