$left
$middle

Trygg och drogfri vuxenutbildning

Vi är måna om att främja allas hälsa, trygghet och goda arbetsmiljö. Därför ska vuxenutbildningen vara drogfri.

Skolans syfte är att elever/studerande ska få utbildning av hög kvalitet i en hälsofrämjande miljö. Skolan är en drogfri arbetsplats. För att främja allas hälsa, trygghet och goda arbetsmiljö får inga droger förekomma i skolan, på studiebesök eller praktik.

Elever eller studerande som är på praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller lärande i arbete (LIA) ska följa arbetsplatsens regler. Därför kan den som är på APL, LIA eller praktik uppmanas att göra drogtester om arbetsplatsen kräver det.

Kontakta oss

  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

sv