Prövning komvux

Om du vill höja ditt betyg eller få betyg i en kurs du inte har läst tidigare kan du läsa in kursen på egen hand och göra en prövning. Du kan göra en prövning i kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Vi erbjuder prövning inom områdena

Det kostar 500 kronor per kurs att göra en prövning. Du betalar avgiften när du anmäler dig till kursen i e-tjänsten. Avgiften är inte återbetalningsbar.

Prövningen är avgiftsfri om du är inskriven på en annan kurs vid Komvux Malmö under prövningsperioden samt att du har betyget F (ej IG eller -) i den kurs du vill göra prövning i.

PRÖVNING FÖR GYMNASIEELEVER
Om du går på gymnasiet ska du vända dig till din gymnasieskola om du vill göra en prövning.

Erbjuder din skola inte den aktuella kursen kan du anmäla dig till prövning inom vuxenutbildningen efter du avslutat dina gymnasiestudier.

Foto: Colourbox.com