Prövning
– gymnasiala kurser inom vård och omsorg

Prövning i gymnasiala kurser inom vård och omsorg erbjuds under bestämda perioder. Här kan du se vad en prövning består av, vilka prövningstillfällen vi erbjuder och när du kan anmäla dig.

Prövningen består av ett skriftligt prov. Några kurser innehåller även ett praktisk moment via arbetsförlagt lärande, APL (3-5 veckor).

Tidpunkt för APL får du veta efter ditt skriftliga prov.

  • Du behöver få E eller bättre på ditt teoretiska prov för att få fortsätta till provdelen med APL.

  • Du kan anmäla dig till max två kurser/period.

Kursutbud och förberedelser inför din prövning

Det är viktigt att du tar reda på vad som ingår i din prövning. Ta därför en titt på anvisningarna för de kurser du ska göra prövning i.

Prövningsperioder

Vi har bestämda perioder då vi genomför prövningar i gymnasiala kurser inom vård och omsorg.

Skrivdag och skrivning
Om du inte kan komma på skrivdagen behöver du göra en ny anmälan och betala avgiften igen.
Vi kan tyvärr inte flytta provet.

Foto: Colourbox.com