$left
$middle

Kursutbud inom prövning

Komvux Malmö erbjuder prövning inom många olika ämnen. Olika kurser prövas under olika perioder. Nedan listar vi de kurser som vi erbjuder som prövning 2024.

Kurser på grundläggande nivå

Anmälan enligt fastställda perioder.

Kursnamn:

  • Biologi
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk

Kurser på gymnasial nivå

Övrig kurs

Anmälan i prövningsperiod 1 och 3.

Du kan ansöka om att göra en prövning i en kurs som inte finns med i ordinarie kursutbud. Skriv vilken kurs du vill göra en prövning i under rubriken "Övrig kurs" i din anmälan.

Efter din anmälan undersöker vi om någon av våra kommunala gymnasieskolor i Malmö kan erbjuda prövning i kursen. Information om prövningen får du från examinatorn/gymnasieskolan.

Kan vi inte erbjuda dig prövning i den kurs du sökt återbetalar vi din anmälan. Du kan då kontakta andra kommuner och undersöka om de erbjuder prövning i den kurs du önskar.

Prövningsanvisningarna innehåller bland annat exempel på läromedel som behövs inför din prövning.

Förbered din prövning med våra prövningsanvisningar

Våra prövningsanvisningar är en hjälp inför ditt prov till din prövning men du behöver ha en bra kunskap i ämnet som grund. Våra prövningsanvisningar innehåller råd på val av läromedel och information om de olika delproven. Det är viktigt att du tar del av anvisningarna innan du gör din prövning.

Du skaffar själv de läromedel som behövs om inget annat står i anvisningen. Du kan antingen köpa eller låna läromedel på bibliotek.

sv