$left
$middle

Betala faktura från Malmö stad

Här finns information till dig som får fakturor från Malmö stad. Fakturor avser vanligen stadens verksamheter som till exempel barnomsorg, äldreomsorg, färdtjänst och boendeparkering.

Du väljer själv hur du vill ta emot och betala fakturor från Malmö stad. Det enklaste är att betala via e-faktura. Då skonar du samtidigt miljön.

Välj hur du vill ta emot och betala fakturor från Malmö stad

Kreditfaktura

Om du får en justerad faktura (kreditfaktura) från Malmö stad kan det till exempel bero på att du har en faktura där avgiften varit felaktig. Det kan innebära att du ska betala en mindre summa än vad som står på den obetalda fakturan eller att du ska få pengar tillbaka. Minusbeloppet på kreditfakturan visar vilken justering som gjorts på din avgift.

Utbetalning från Malmö stad

Om du till exempel har betalt in ett för högt belopp eller dubbelbetalt en räkning har du pengar tillgodo som du får tillbaka som utbetalning. Vi kan göra utbetalningar på två olika sätt.

Om du inte gör något val enligt ovan får du utbetalningen via utbetalningskort.

Obetalda fakturor

Om en betalning inte kommit in till Malmö stad på fakturans förfallodatum skickar vi en påminnelse till dig efter sju dagar. Vid obetald påminnelse skickas fordran vidare till det inkassobolag som Malmö stad anlitar. Då tillkommer ytterligare avgifter i form av dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta + åtta procent på ursprunglig fordran) beräknas så snart förfallodatum passerats.

Anstånd och avbetalningsplan

För att beviljas anstånd med en betalning eller avbetalningsplan krävs särskilda skäl. Kontakta den förvaltning som skickat fakturan för att diskutera förutsättningarna. Kontaktuppgifter hittar du i fältet längst ner på din faktura. Om du beviljas anstånd eller får en avbetalningsplan tillkommer ränta från det ursprungliga förfallodatumet och under hela anstånds- och avbetalningsperioden tills skulden är betald.

Fakturafrågor

Behöver du hjälp eller om du har generella fakturafrågor kan du ringa, mejla eller besöka Malmö stad.

Har du frågor om innehållet på en specifik faktura ska du kontakta den referens (kontakt) som står angiven på din faktura.

Kontakta oss

sv