$left
$middle

Fakturera Malmö stad

Du som är leverantör till Malmö stad ska skicka fakturor till oss elektroniskt, enligt lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277).

Läs mer om lagen hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Tänk på att

  • alla inköp, oavsett värde ska faktureras med e-faktura
  • PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan den 1 april 2019 omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med Malmö stad så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. Lagen omfattar även utländska leverantörer.

Om ni sällan skickar fakturor till Malmö stad eller inte kan skicka e-faktura

Många affärs-/ekonomisystem har möjlighet att skicka elektroniska fakturor så hör i första hand med er systemleverantör.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura via ert affärssystem så erbjuder vi en tjänst där ni manuellt kan registrera 100 fakturor om året helt kostnadsfritt via InExchange. Det tar cirka 15 minuter att ansluta sig.

Använd vår fakturaportal hos InExchange

Undantag gällande kravet på e-faktura

Undantag görs i de fall då e-faktura skulle innebära risk för att röja uppgifter som omfattas av sekretess eller i övrigt skada säkerhetskänslig verksamhet. Det är den upphandlande enheten som avgör om det finns en sådan risk. Misstänker du som leverantör att risken finns så ta kontakt med beställaren/kunden innan du skickar e-faktura.

sv