Hållbara inköp

Malmö stad är en av Sveriges största offentliga inköpare. I våra upphandlingar vill vi ta ett medvetet ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Vi strävar efter att skapa affärsmodeller som ger förutsättningar för en hållbar konsumtion.

Inköpsverksamheten ska även bidra till att staden uppnår sina miljömål och följer åtaganden i enlighet med certifieringar som exempelvis Fairtrade city.

Läs mer om Malmö stads miljömål

Läs mer om Malmö fairtrade city