$left
$middle

Hållbara inköp

Malmö stad är en av Sveriges största offentliga inköpare. I våra upphandlingar vill vi ta ett medvetet ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Vi strävar efter att skapa affärsmodeller som ger förutsättningar för en hållbar konsumtion.

Malmö stads skyldighet att beakta miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekter i upphandling följer av lagstiftning, styrdokument såsom Agenda 2030, stadens miljöprogram och inköpspolicy samt åtaganden som exempelvis Fairtrade City.

Läs mer om Malmö stads miljömål

Läs mer om Malmö fairtrade city

I Malmö stad finns tre upphandlande enheter som du kan kontakta om du har frågor.

Kontakta oss

  • Stadskontoret, upphandlingsenheten

  • Fastighets- och gatukontoret, upphandling och entreprenad

  • Serviceförvaltningen (stadsfastigheter)

sv