$left
$middle

Upphandlingsguide för leverantörer

För att kunna bli leverantör till oss måste ditt företag delta i någon av våra offentliga upphandlingar.

Förbered dig inför en upphandling

Upprätta och lämna anbud

Under avtalstiden

Kontakta oss

  • Stadskontoret, upphandlingsenheten

  • Fastighets- och gatukontoret, upphandling och entreprenad

  • Serviceförvaltningen (stadsfastigheter)

sv