$left
$middle

E-handel för leverantörer

Malmö stad arbetar aktivt med att införa e-handel med ramavtalsleverantörer för att effektivisera inköp av varor och tjänster.

Fördelar med e-handel

  • Leverantörer ges en direkt anslutning till Malmö stads e-handelssystem.
  • Tid och kostnader besparas för administration och fakturering.
  • Beställare kan enkelt ta del av vilka produkter som ingår i avtalet.
  • E-handelssystemet synliggör på ett enkelt sätt särskilt hållbarhetsmärkta produkter.

Standardiserad e-handel

Användning av e-handel innebär att Malmö stad avser att utväxla affärsdokument elektroniskt mellan er som leverantör och oss som köpare.

Standarder enligt Single Face To Industri (SFTI)

Malmö stad följer de gemensamma standarder för e-handel som används i offentlig sektor och som rekommenderas av Single Face To Industri (SFTI). Dessa är väletablerade på marknaden, baseras på öppna och internationella standarder och lämpar sig för olika inköpssituationer.

Du kan kostnadsfritt ställa frågor via e-post till SFTI tekniska kansli.
E-post: tekniskt.kansli@skl.se

Kontakta oss

sv