$left
$middle

Att börja förskolan

Ska ditt barn börja förskolan? Nu börjar en ny fas i livet, både för ditt barn och för dig. Vår förhoppning är att det blir början på något riktigt bra – nya möjligheter, kontakter och upplevelser. Välkommen!

Bra att veta inför förskolestarten

Under en dag på förskolan får ditt barn frukost, lunch och mellanmål. Ditt barn får vila eller sova om det behövs. Du ansvarar själv för att ta med extrakläder och ytterkläder efter väder. Om ditt barn blir sjukt är det viktigt att ni stannar hemma från förskolan. Rådgör med förskolan om du är osäker.

Inskolning

Inskolningen börjar på eller efter barnets startdatum i förskolan. Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid att lära känna varandra. Du kan berätta om vad ditt barn tycker om och är van vid, och annat som kan vara bra för oss att veta. Sedan blir de dagliga mötena vid hämtning och lämning viktiga, och förstås också föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Förskolans läroplan – lek, lärande och utveckling

Förskolan är första delen i det svenska skolsystemet och har en egen läroplan. I den står bland annat att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Ditt barn kommer att utvecklas genom att leka, skapa och utforska, både på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagogerna.

Vi som jobbar i förskolan

Förskollärare, pedagoger och barnskötare – alla jobbar vi för en trygg, rolig och lärorik förskola. Dessutom har kockar, köksbiträden med flera viktiga uppgifter i förskolan.

Här i Malmö ingår varje förskola i ett förskoleområde som består av 2–5 förskolor. Varje område leds av en rektor som har övergripande ansvar för utbildningen. I ledningsgruppen finns också biträdande rektor, som bland annat har medarbetaransvar, och förste förskollärare, som leder och stödjer medarbetarna i det pedagogiska arbetet.

Kort film om förskola

Läs mer

Kontakta oss

sv